Gdy pięciu sędziów TK neguje to, o czym Naród zdecydował w referendum akcesyjnym, to prosta droga do Polexitu. Gdy wyroki TSUE są uznawane za nieistotne, to droga do anarchii. Jeśli nie chcemy wypaść z rodziny wolnych krajów Zachodu, musimy natychmiast zawrócić i zwalczyć zło!

— Tomasz Grodzki (@profGrodzki) July 14, 2021