Ponosi Pan odpowiedzialność za te pobicia, panie wicepremierze.

— Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) October 29, 2020