Diamenty Forbesa przychody powyżej 250 mln zł
Miejsce na liście regionalnej Miejsce na liście ogólnopolskiej Firma Siedziba opis Sprzedaż 2020 (mln zł) Zysk netto 2020 (mln zł) średnia ważona
1 177 REGESTA SA Pińczów TLS 270,56 9,23 24,68
2 239 KOPALNIE DOLOMITU SA Sandomierz Tłuczeń kamienny 274,97 43,18 20,52
3 311 ALMA ALPINEX SP. Z O.O. Piekoszów Podstawowe artykuły spożywcze 443,29 8,68 16,90
4 6921 LAFARGE CEMENT SA Małogoszcz Cement hydrauliczny 1 611,72 274,99 13,85