W nawiązaniu do komentarzy medialnych dot. wizyty Prezydenta UA w Parlamencie CA informuję, że Ambasada RP w sprawach wrażliwych każdorazowo reaguje w oparciu o szczegółową analizę. Działamy w sposób stanowczy, niekoniecznie medialny.

— Witold Dzielski (@WitoldDzielski) September 24, 2023