pic.twitter.com/7ZJMmDYy3v

— Ministerstwo Infrastruktury (@MI_GOV_PL) May 21, 2022