Pięćdziesięciodwuletnia Pani Gul niebawem umrze na oczach piątki swoich dzieci. Potrzebny jest ratunek TERAZ.

— Fundacja Ocalenie (@FundOcalenie) August 25, 2021