Trasa: Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej – Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej | mapa-turystyczna.pl